Xarelto е одобрен в Европа за вторична превенция след ОКС01/07/2013

Xarelto* (rivaroxaban) бе одобрен от Европейската комисия (ЕК) за вторична превенция (сърдечносъдова смърт, миокарен инфаркт или инсулт) при пациенти след остър коронарен синдром (ОКС) с повишени сърдечни биомаркери (1). Rivaroxaban е антагонист на фактор Ха (FXa) и е единственият нов перорален антикоагулант, регистриран за тази нова индикация в доза от 2.5 mg два пъти дневно, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.