Най-големите фармацевтични фирми01/07/2013

Списък на 10-те най-големи фармацевтични компании в света на базата на приходите им (в милиарди евро) през 2012 година (и сравнение с 2011) бе публикуван от глобалната информационна компания FiercePharma (1).

А за да покажем тези числа в перспектива, приходите в държавния бюджет на България за 2012 година са едва 8.7 милиарда евро, а целият брутен вътрешен продукт (БВП) на България за 2012 година е 39.7 милиарда евро...

Използван източник:

1. Staton T. Top pharma companies by 2012 revenues. March 2013, FiercePharma www.fiercepharma.com/special-reports/top-pharma-companies-2012-revenues