Нарастваща антибиотична резистентност, намаляващ брой на разработвани антибиотици01/07/2013

Независимо от нарастващата антибиотична резистентност в световен мащаб, броят на антибиотиците в етап на разрабтване е незначителен, според доклад на Дружеството по инфекциозни болести в Америка*, публикувани в списание Clinical Infectious Diseases (1).

След 2010 година, когато FDA одобри ceftaroline fosamil, нито един антимикробен медикамент не се е появил на фрамацевтичния пазар, като незначителен е броят и на тези, които се намират дори в ранен етап на клинични проучвания.

Едва седем нови антибиотика с активност срещу мултирезистентните Грам-отрицателни бактерии се намират във фаза II или III на клинични изпитвания, въпреки глобалната инициатива на Дружеството по инфекциозни болести в Америка „10 х ‘20”, чиято основна цел е разработването на 10 нови антибиотика до 2020 година.

Докладът посочва, че нито един от новите антимикробни медикаменти не е ефективен срещу carbapenem-резистентните Enterobacteriaceae, които се асоциират с висока смъртност.

Част от резистентните щамове произвеждат ензима метало-карбапенемаза, който разгражда карбапенемите и е основен механизъм, по който се създава резистентност срещу този антибиотичен клас.

Липсват ефективни антибиотици и за лечение на Acinetobacter baumanii, придобитата в обществото и вътреболничната пневмония, бактериемиите. Посочените седем експериментални антибиотика са насочени към терапията на усложнени уроинфекции и вътреабдоминални инфекции, както и срещу бактериални инфекции на кожата и меките тъкани.

Авторите отбелязват нарастващата тенденция за разработване на все по-малко антибиотични медикамента - докато в периода 1983-1987 са въведени 16 нови активни субстанции, след 2008 година са одобрени само два нови антибиотика - ceftaroline fosamil и telavancin. От системните антибиотици, одобрени след 1997, само четири са с нов механизъм на действие.

Много малък е и броят на фармацевтичните фирми, които са ангажирани в разработването на този клас медикаменти, тъй като антибиотиците се считат за „икономически неизгодни”.

Преобладващата част от производителите са насочили своите усилия към разработването на лекарства, които пациентите прилагат до живот (антихипертензивни, холестеролопонижаващи)...

Според експертите, е необходимо провеждането на патоген-специфични клинични изпитвания, както и обединяване на усилията между FDA и EMA. В подкрепа на това е учредяването на Трансатлантическа работна група по антимикробната резистентност, чиято цел е разработването на унифицирани изисквания за провеждането на проучванията в тази област.

До утвърждаването на един нов антибактериален медикамент може да минат между пет и 10 години - от началото в клиничната лаборатория, през in vitro експериментите, изпитванията с живoтни и хора. За съжаление, в немалка част от случаите, за много по-кратък период от време могат да се появят щамове, които да развият резистентност към новия антибиотик.

Авторите апелират и към по-предпазливото и разумно приложение на наличните антибиотици, с цел запазване на ефективността им за по-продължителен период от време.

Европейската комисия, в партньорство с фармацевтичната индустрия, стартира през 2012 година програмата Innovative Medicines Initiative (IMI, http://www.imi.europea.eu) с бюджет 223.7 милиона евро, която има за цел да се справи с развитието на антибиотична резистентност и да ускори разработването на нови антибактериални средства.

През следващите шест години се предвижда инвестициите в тази област да достигнат 600 милиона евро. Усилията ще са насочени към трудни за лечение инфекции, причинени от methicillin-резистентни Staphylococcus aureus (MRSA) и някои Gram (-) микроорганизми. (КД)

* Infectious Disease Society of America (IDSA) www.idsociety.org/

В уеб сайта на МД www.spisaniemd.bg има повече от 40 статии, посветени на антибиотиците и резистентността към тях

Използван източник:

1. Boucher H., Talbot G., Benjamin D. et al. 10 x ‘20 progress - development of new drugs active against Gram-negative bacilli: An update from the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2013, April 17 http://cid.oxfordjournals.org/content/early/2013/04/16/cid.cit152.full