Lutein и zeaxanthin намаляват риска за прогресиране на възрастово-обусловена макулна дегенерация01/07/2013

Каротеноидите лутеин и зеаксантин, в доза съответно от 10 mg и 2 mg дневно, намаляват адитивно риска за прогресиране на възрастово-обусловената дегенерация на макулата, показа допълнителен анализ на резултатите от проспективното рандомизирано проучване AREDS2*, публикуван през юли в списание Journal of the American Medical Association (1).

Възрастово-обусловената дегенерация на макулата (ВДМ)** е водеща причина за загуба на зрение при възрастни хора в развития свят. Това е прогресиращо заболяване, засягащо около 25% от пациентите на възраст до 80 години. Разграничават се две форми на дегенерация - суха и влажна (ексудативна или неоваскуларна), които често се припокриват и водят до зрителни увреждания.

В напреднал стадий, атрофичната (суха) форма на ВДМ се характеризира с географска атрофия на външната ретина, а неоваскуларната (влажна) форма - с патологична ангиогенеза с абнормен растеж на кръвоносни съдове под и в невросензорната ретина (2).

Имайки предвид високата честота на заболяването и неговия потенциален лош ефект върху зрението, редица проучвания са посветени на определяне на променливите рискови фактори, влияещи върху развитието на напреднала ВДМ.

В многобройни епидемиологични изследвания е доказана ролята на сърдечносъдовите рискови фактори, хранителния режим и тютюнопушенето за развитието на макулната дегенерация.

В проведеното по-рано проучване AREDS1, обхванало 4757 пациенти, е оценена способността на хранителна добавка, съдържаща високи дози специфични антиоксиданти (500 mg витамин C и 400 IU витамин Е), микроелементи (80 mg цинк и 2 mg мед) и каротеноид (15 mg бета-каротен) да забави прогресията на дегенерацията на макулата в сравнение с плацебо (3).

Прилагането на посочената хранителна добавка, наречена „AREDS1 формула“, в продължение на пет години е успяло да намали риска за напредване на ВДМ с 25% при високорисковите пациенти. Този защитен ефект се е запазил при проследяване до 10 години.

Благоприятният ефект (25% намаление на риска) е наблюдаван при пациенти с напреднала дегенерация на макулата в едното око или междинна форма, дефинирана като наличие на множество средни на размер друзи в едното или двете очи, или на една или повече големи друзи (>/=125 mcm) в най-малко едното око, или наличие на географска атрофия в едното око.

Проучването AREDS2 е с две нива на рандомизация - първата оценява ефекта от добавянето на нови съставки към оригиналната AREDS1 формула, а втората - анализира ползите от промяната в тази формула, но без добавянето на нови вещества.

В периода 2006-2008, 82 клинични центъра обхващат 4203 пациента на възраст между 50 и 85 години. Всички очи са били с висок риск за прогресия на напредналата ВДМ, от които 65% са имали билатерални големи друзи, а 35% - големи друзи в изследваното око и напреднала форма на макулна дегенерация в другото око.

Повечето участници в AREDS2 са били изложени на тютюнопушене: 7% активни и 50% пасивни пушачи. Общо 84% от пациентите са приемали 75% от предписаните хранителни добавки.

При първата рандомизация всички пациенти приемат веществата, прилагани в AREDS1, към които са добавени следните нови съставки: само каротеноиди (лутеин 10 mg и зеаксантин 2 mg) или каротеноиди плюс омега-3 полиненаситени мастни киселини (DHA 350 mg и EPA*** 650 mg).

EPA е есенциален диетичен прекурсор на DHA, важен структурен и защитен компонент на фосфолипидните мембрани, които са повече от 50% от липидите във фоторецепторните мембрани. Няколко епидемиологични проучвания доказаха ползата от приема на EPA за редукция на риска за ВДМ.

Дихидрокси-каротеноидите (ксантофили, жълти пигменти) лутеин и зеаксантин (стереоизомер на лутеина) се откриват в 100 до 1000 пъти по-висока концентрация в макулата, отколкото другаде в човешкото тяло. Вероятно в ретината функционират като антиоксиданти, филтрират вредните лъчи и стабилизират клетъчните мембрани.

Множество нерандомизирани проучвания показаха, че нивото на каротеноиди в макулата намалява с възрастта и приемът на хранителни добавки корелира с понижен риск за възрастово-обусловена макулна дегенерация.

Резултатите от този първи анализ показват, че допълнителният прием на лутеин и зеаксантин за среден период на проследяване от пет години води до допълнително намаление на риска за прогресиране на ВДМ с 10% (р=0.05) в сравнение с плацебо.

Ефектът е най-значим (26% намаление на риска) при прием на ниски дози от двата каротеноида. Когато ефектът на бета-каротен от схемата в AREDS1 е сравнен с този на лутеин и зеаксантин, последните водят до 18% по-голямо намаление на риска (p=0.02).

Добавянето на EPA и DHA не е било свързано с допълнителна полза за редукция на ВДМ.

Второто ниво на рандомизация в AREDS2 оценява ефективността на следните възможности за превенция на напредналата ВДМ:

1. Оригинална AREDS1 формула

2. AREDS1 формула, но без бета-каротен

3. AREDS1 формула, но с по-ниска доза цинк (25 mg вместо 80 mg)

4. AREDS1 формула, но без бета-каротен и с по-ниска доза цинк (25 mg вместо 80 mg)

Промяна в дозата на цинка и/или изключване на приема на бета-каротен са предприети с цел да се постигне намаление на свързаните с тях гастроинтестинални странични ефекти (цинк) или опасения, че допълнителният прием на бета-каротен води до увеличаване на риска за карцином на белия дроб при пушачите.

Намаляването на дозата на цинк от 80 mg на 25 mg не е било свързано с положителен ефект върху прогресирането на ВДМ, докато честотата на гастроинтестиналните ефекти е останала непроменена.

Изводът от AREDS2 е, че единствено добавянето на лутеин и зеаксантин може да намали допълнително вероятността за напреднала ВДМ при пациентите с висок риск за прогресиране на заболяването. В това проучване, бета-каротенът е заместен с лутеин и зеаксантин, тъй като пушачите не трябва да приемат хранителни добавки с бета-каротен. (ОИ)

* AREDS - The Age-Related Eye Disease Study (www.nei.nih.gov/amd)

** Възрастово-свързана макулна дегенерация (age-related macular degeneration - AMD, ARMD, ВСМД, ВМД, МДСВ)

*** DHA - docosahexaenoic acid (декоза-хексаенова); EPA - eicosapentaenoic acid (ейко-запентаенова)

За допълнителна информация:

Възрастово-свързана макулна дегенерация - патогенеза, превенция и лечение. МД, август 2012, бр. 5 www.spisaniemd.bg

Омега-3 мастни киселини и макулна дегенерация. МД, септември 2009, бр. 6

Използвани източници:

1. The Age-Related Eye Disease Study 2 (AREDS2) Research Group. Lutein + zeaxanthin and omega-3 fatty acids for age-related macular degeneration: the Age-Related Eye Disease Study 2 (AREDS2) randomized clinical trial. JAMA 2013; 310(2):208 www.jama.com

2. Jager R., Mieler W., Miller J. Age-related macular degeneration. NEJM. 2008; 358:2606-2617 www.nejm.org 3. Age-Related Eye Disease Study Research Group. A randomized, placebo-controlled, clinical trial of high-dose supplementation with vitamins C and E, beta carotene, and zinc for age-related macular degeneration and vision loss: AREDS report no. 8. Arch Ophthalmol. 2001;119:1417-1436