Havrix 720 за профилактика на хепатит А при деца01/07/2013

Havrix 720 е моновалентна ваксина срещу хепатит А (HAV), показана за активна имунизация при деца и подрастващи от една до 15 години включително*. Съдържа инактивиран щам на HAV и се предлага под формата на стерилна инжекционна суспензия. Тя осигурява предпазване срещу хепатит А две до четири седмици след приложението си.

Тази моноваксина е препоръчителна, съгласно Имунизационния календар на България за всички деца.

Почти 100% от здравите хора образуват специфични анти-HAV антитела в рамките на един месец след еднократна доза на ваксината. Дори след експозиция, еднократната доза, приложена до две седмици след контакта с вируса, има протективен ефект. Препоръчва се, обаче, да се прилагат две дози за постигането на по-продължителен ефект за 5-8 години след ваксинацията.

За децата на възраст от една до 15 години, за първична имунизация се препоръчва инжектирането на една доза Havrix 720 (съдържа 720 ELISA единици вирусен антиген в 0.5 ml, 720 EL.U/0.5 ml). След нея се препоръчва бустер доза за постигане на по-продължителна имунна защита.

Бустер дозата може да бъде приложена по всяко време между шестия месец до петата година от първичния курс на ваксинация, но е най-добре да бъде между шест и 12 месеца след първата доза (1, 2).

Проучвания при деца от две до 19 години показаха, че 15 дни след ваксинацията с еднократна доза Havrix 720, антитела се установяват при 93% от ваксинираните. Антитела се откриват при 99% от ваксинираните след един месец.

Допълнителни проучвания показаха, че ако бустерната доза е отложена до една година от първоначалната доза, 95.2% от всички деца са били серопозитивни преди поставянето й, а един месец по-късно на практика всички ваксинирани с бустерна доза са били серопозитивни.

Хепатит А има цикличност на проявяването си, като заболеваемостта традиционно се повишава през пет до осем години. Заразяването става по фекално-орален път (3).

Инфекцията с НАV (75% от всички вирусни хепатити) може да се разпространи чрез замърсена вода, храна и предмети (при децата със замърсен пясък или с играчки), при влошени санитарни условия по време на природни бедствия, чрез консумация на термично необработена храна, при пътуване в ендемични райони.

HAV e устойчив на външната среда - при температура от 100 градуса С, умира след 5 мин, а замразен при минус 20 градуса издържа с години.

Епидемии могат да възникнат в затворени колективи, в семейството или в домове за деца и възрастни хора. Инкубационният период варира от 15 до 50 дни. Протичането е изключително вариабилно - от лека асимптомна инфекция до тежък хепатит с остра чернодробна недостатъчност и смърт.

Инфекцията, причинена от вируса на хепатит А (HAV), не хронифицира, но са описани случаи на рецидив при 20% от пациентите. При почти 70% от децата на възраст под шест години хепатит А протича асимптомно, като тази група служи като резервоар за разпространение на HAV сред възрастната популация.

През последните 30-40 години в България се наблюдава възрастово изместване на вирусния хепатит А от по-млада към по-напреднала възраст и днес едва 30% от хората на възраст до 20 години са се срещали с това заболяване. Това означава, че голяма група от възрастното население у нас няма имунитет към HAV.

Ваксината срещу хепатит А е въведена от 1995 година. В САЩ тя се прилага при деца >12 месеца, заедно със задължителните ваксини, и в резултат е установено развитието на колективен имунитет. Между 1995 и 2006 година честотата на хепатит А в САЩ е намаляла значително, като най-големият спад е след 1999 година в щатите, в които ваксината е станала задължителна.

През 2006 година Американската академия по педиатрия препоръча при всички деца >12 месеца да се прилага ваксина срещу HAV. Ваксината срещу хепатит A е ефективна и за постекспозиционна профилактика.

Протективната ефективност на Havrix 720 е изследвана в двойно-сляпо, рандомизирано, контролирано проучване в Тайланд при деца в училищна възраст (1-16 години), които са били изложени на висок риск за инфектиране с HAV.

Общо 40 119 деца са били рандомизирани да получат или Havrix 360 EL.U (група на активна профилактика) или Engerix-B (контролна група) на 0, 1 и 12 месец. От тях, 19 037 деца са получили две дози от ваксината срещу HAV (на 0 и 1 месец) и 19 120 са получили две дози от Engerix-B (на 0 и 1 месец).

Общо 38 157 деца са били оценени на 138-ия ден и са били наблюдавани още осем месеца. В контролната група са регистрирани 32 случая на клинично проявен хепатит А. В групата на Havrix са идентифицирани два случая, които са били оценени като леки, на базата на биохимичните и клинични показатели на заболяването. Изчислената степен на ефективност на Havrix за превенция на хепатит А е 94%.

Резултатите от проведено в Казахстан проучване върху здрави хора на възраст 2-40 години, които са били в контакт със заразени с хепатит А, показаха, че ваксината осигурява по-добра протекция от пасивното имунизиране със специфичен HAV имуноглобулин (три пъти по-висок титър на анти-HAV антитела).

Според данни на СЗО, в глобален мащаб всяка година се регистрират около 1.4 милиона случая на хепатит А. Всеки, който не е ваксиниран или не е преболедувал, може да бъде заразен с хепатит А, като повечето инфекции са през ранната детска възраст (3).

Не съществува специфично лечение на хепатит А. Подобрените санитарни условия и хигиена, както и ваксинацията срещу хепатит А са най-ефективните методи за борба със заболяването.

Всички хора, родени в България след 1992 година, са ваксинирани срещу хепатит В в първите 24 часа след раждането им. Затова, те могат да се ваксинират и срещу хепатит А с моновалентна ваксина Havrix на фирма GlaxoSmithKline. Havrix е първата в света моноваксина срещу хепатит А, което е отличена и с престижната награда Гален. Тя е на пазара от 1998 година, а в България се прилага от 1999 година. (ЕП)

Хаврикс 720 - ваксина срещу хепатит А за деца и юноши (4)

- Пълният имунизацонен курс с Хаврикс 720 се състои от 2 дози, като втората се поставя от 6 до 60 месеца след първата

- Хаврикс осигурява надеждна защита срещу хепатит А за най-малко 10 години, а наличните данни позволяват да се предвиди, че най-малко 97% от ваксинираните ще бъдат защитени и 25 години след ваксинацията

- Хаврикс се препоръчва за активна имунизация срещу хепатит А

- Хаврикс е с добър профил на безопасност

* При подрастващи на и над 16 години и при възрастни хора, изложени на експозиция на HAV, се препоръчва ваксиниране с Havrix 1440 (съдържа 1440 ELISA единици вирусен антиген в 1 ml)

За допълнителна информация:

В уебсайта на списание МД (www.spisaniemd.bg) можете да намерите повече от 20 статии свързани с вирусните хепатити и тяхната профилактика

Използвани източници:

1. Havrix 720. Кратка характеристика на продукта

2. http://us.gsk.com/products/assets/us_havrix.pdf

3. World health organisation. Fact sheet 328, July 2012 www.who.int/mediacentre/factsheets/fs328/en

4. www.vaksini.bg/havrix