150 милиона евро за изследване на заболявания на мозъка01/07/2013

Европейската комисия (www.ec.europa.eu) одобри бюджет от 150 милиона евро за 20 международни проекта, с което сумата, отделяна от организацията за научно-изследователска дейност за проучвания на заболявания на мозъка, достигна 1.9 милиарда евро за периода от 2007 насам.

През месец май се проведе инициативата „Европейски месец на мозъка”, която има за цел да популяризира иновациите в областта на неврохирургията, когнитивните заболявания и други области. В инициативата бяха включени 50 събития в страни от Европейския съюз, които потърсиха подкрепа за борба със заболяванията на ЦНС.

В Европа около 165 милиона души страдат от различни мозъчни заболявания, лечението на които представляват огромен разход за здравноосигурителните системи. В бъдеще директните и индиректните медицински разходи за терапия и рехабилитация на тази група заболявания ще се увеличи, поради застаряването на населението в развитите страни.

Предвижданията са за увеличаване на честотата на невродегенеративните заболявания (като болестта на Alzheimer) и свързаните с напредналата възраст умствени разстройства. Одобрените от ЕК проекти са в областта на травматичното мозъчно увреждане, хроничната болка, епилепсията, деменцията и заболявания при децата.

От 2007 насам, ЕС е отделил от бюджета си 1.9 милиона евро за изследвания на мозъка, разпределени в 1268 проекта. Допълнителна възможност за финансиране на проекти в тази област е и програмата за научно-изследователска дейност и иновации Horizon 2020.