1.1 милиарда за терапия на идиопатична пулмонална фиброза01/07/2013

Продажбите на медикаменти за лечение на идиопатична пулмонална фиброза (ИПФ) в Европа и САЩ ще достигнат $1.1 милиарда до 2017 година, според анализ на консултантската компания GlobalData (www.globaldata.com). Пренебрегваният до скоро пазар на лекарствени средства за терапия на заболяването ще отбележи ръст от 86.6% през следващите няколко години.

Над 70 000 са пациентите с ИПФ в Европа и САЩ - заболяване, което се характеризира с прогресивно хронично увреждане на белите дробове в резултат на възпаление и фиброза.

Към момента единствената ефективна терапия на ИПФ е белодробната трансплантация. Поради хетерогенния характер на заболяването и неясноти в патогенезата му, е необходимо откриването на нови биомаркери, чрез които да се прецени прогресията и ефектите от терапията му.

Пазарът на лекарствени средства за терапия на ИПФ е силно подценен, като към момента има само един регистриран медикамент - Esbriet (pirfenidone)* на InterMune. Той е имуносупресор с двойно противовъзпалителни и антифибротични ефекти, и е одобрен от Европейската лекарствена агенция (ЕМА) през 2011.

Приложението му обаче е ограничено поради малък терапевтичен ефект и висока цена на курса на лечение - 22 000 евро. В САЩ, Esbriet преминава фаза 3 клинични изпитвания, но поради изискване от страна на FDA на допълнителна информация, се очаква той да бъде регистриран през 2015.

Няколко фармацевтични фирми в момента разработват нови медикаменти за лечение на ИПФ:

- nintedanib (BIBF 1120) на Boehringer Ingelheim е троен ангиокиназен инхибитор, който преминава фаза 3 клинични проучвания - очаква се цената му да е с 25% по-ниска от тази на Esbriet

- STX-100 на Biogen и GS-6624 на Gilead са прицелни срещу фиброзата моноклонални антитела, които преминават фаза 2 клинични изпитвания. (ИТ)

* Pirfenidone значимо подобрява очакваната скорост на гломерулна филтрация (eGFR) при пациентите с диабет тип 1 и тип 2 и спира прогресията на диабетната нефропатия до краен стадий на бъбречно увреждане (терминална бъбречна недостатъчност, нуждаеща се от диализно лечение или от органна трансплантация)