Xarelto е одобрен и при остър коронарен синдром


md 01/05/2013

Пероралният антикоагулант riva-roxaban 2.5 mg получи през март одобрение от Комитета за лекарствени продукти в хуманната медицина (CHMP) на Европейската лекарствена агенция (ЕМА) да се прилага с ново показание – за превенция на атеротромботични събития при болни след остър коронарен синдром (ОКС) с повишени сърдечни биомаркери, заедно с acetylsalicylic acid (ASA) или с ASA плюс […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.