Високочувствителният тропонин има роля във вторичната профилактика


md 01/05/2013

Високочувствителният тропонин Т (hs-TnT), оценен при амбулаторни пациенти със стабилна ангина пекторис (САП), е независим предсказващ фактор за настъпване на значими нежелани сърдечносъдови събития (МАСЕ)*, показаха резултатите от проучването Heart and Soul, публикувани в Journal of the American Medical Association: Internal Medicine (1). Изпитването е проспективно и в него са обхванати 984 участници за периода […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.