Telmisartan – кардиометаболитен сартан


md 01/05/2013

Telmisartan, който се отнася към групата на ангиотензин рецепторните блокери (ARB), се отличава от останалите сартани с оптималния си фармакокинетичен профил и с някои уникални фармакодинамични ефекти. Благодарение на това, telmisartan има благоприятни глюкометаболитни ефекти – кардиометаболитен сартан, и може да се разглежда като антихипертензивно средство на избор при пациенти с едновременно наличие на артериална […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.