По-късите теломери са свързани с повишен риск за остри инфекции на горните дихателни пътища


md 01/05/2013

Хората на млада и средна възраст, които имат по-къси теломери на някои имунни клетки, особено на CD8CD28-негативната T-клетъчна субпопулация, са с намалена резистентност на дихателните пътища и значително по-често страдат от остри риновирусни инфекции, показаха резултатите от кохортно проучване, публикувани в Journal of the American Medical Association (1). Теломерите са зони на нуклеотидни TAGGG повторения, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.