Нови указания на KDIGO за лечение на анемията при ХБЗ


md 01/05/2013

Ревизирани указания на фондацията Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO)* за лечение на анемията при хронично бъбречно заболяване (ХБЗ) бяха публикувани в списание Kindey International Supplements (1, 2). Препоръките са разработени от международна група клинични експерти и са базирани на системен преглед на научната литература, проведен до октомври 2010, с допълнителни данни, получени до март […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.