Интравенозна форма на treprostinil е одобрена за лечение на ПАХ01/05/2013

Remodulin (treprostinil) на United Therapeutics (www.remodulin.com) бе одобрен в Европа за интравенозно приложение при пулмонална артериална хипертония (ПАХ).

Досега, медикаментът бе регистриран като продължителна подкожна инфузия за терапия на идиопатична или наследствена ПАХ с цел подобрение на физическия капацитет и симптоматиката при болни с NYHA III функционален клас.

Remodulin е простациклинов вазодилататор, който ефективно повлиява симптоматиката при пациенти със сърдечна недостатъчност NYHA II-IV в резултат на идиопатична или наследствена ПАХ (58%), ПАХ свързана с вродени системно-пулмонални шънтове (23%) или ПАХ в следствие на съединително тъканни заболявания (19%).

Медикаментът може да се прилага като продължителна подкожна или интравенозна инфузия. Поради риск за инфекции, свързани с централните венозни катетри, продължителна интравенозна инфузия трябва да се използва само при болни, които не толерират подкожните апликации или са високо рискови.

Remodulin е мощен пулмонален и системен вазодилататор; инхибира тромбоцитната агрегация, което може да увеличи риска за кървене при болни на антикоагуланти. Дозировката на медикамента трябва да се коригира при приложение на CYP2C8 инхибитори или индуктори.

Внезапното преустановяване на терапията може да влоши симптомите на ПАХ. Медикаментът трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с чернодробна или бъбречна недостатъчност.

Най-честите нежелани странични ефекти на Remodulin са свързани с начина на приложение. При подкожно инжектиране най-чести са болка, оток и зачервяване на мястото на апликацията, а при интравенозно - инфекции, болка и оток. От системните нежелани странични ефекти най-чести са диария, болка в челюстите, вазодилатация и оток. (ИТ)