Bilastine е ефективен за лечение на алергичен риноконюнктивит и уртикария


md 01/05/2013

Bilastine (Fortecal)* е нов, неседиращ Н1-рецепторен антагонист, за терапия на алергичен риноконюнктивит и уртикария (1, 2), с подобна на другите неседиращи H1-рецепторни антагонисти ефикасност и бързо начало на действие, като еднократна доза от 20 mg осигурява 24-часов безсимптомен период. Bilastine има подобрен профил на безопасност и води до по-добро качество на живот при пациентите с […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.