Avastin – одобрен в ЕС за първа линия терапия на напреднал овариален карцином и при рецидивирал, чувствителен на платина, овариален карцином


md 01/05/2013

Eвропейската комисия (EК) одобри приложението на Avastin* (bevacizumab) в комбинация със стандартна химиотерапия (carboplatin и gemcitabine) за лечение на жени с първи рецидив на чувствителен на платина епителен овариален карцином (1). Eвропейската комисия (EК) одобри приложението на Avastin (bevacizumab) в комбинация с carboplatin и paclitaxel за първа линия на лечение на възрастни пациентки с напреднал […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.