Въвеждането на двувалентната HPV ваксина намалява честотата на инфекциите с HPV тип 16 и 1801/04/2013

Въвеждането в клиничната практика и масовото имунизиране с бивалентната HPV (16/18) ваксина* е свързано с намаление на инфекциите, причинени от human papillomavirus (HPV) при момичета и млади жени, показаха резултатите от две клинични проучвания, представени на 28-мата международна конференция за папиломни вируси, проведена в края на 2012 в Пуерто Рико (www.hpv2012pr.org).

Карциномът на маточната шийка е втория по честота сред злокачествените заболявания при жените, като всяка година по света се регистрират около 510 000 нови случая и средно 250 000 умират. В България заболеваемостта е 19/100 000, а смъртността - 8/100 000 жени.

В доклад на D. Mesher бе представен първият постимунизационен анализ за Англия относно ефектите на програма с HPV 16/18 ваксина, въведена през 2008 в страната. Цел на проучването е да се мониторират ранните ефекти след приложението й при момичета на 12-18 години, проследени до 25-годишна възраст (1).

Авторите са изследвали 1507 вулво-вагинални натривки при жени на възраст 16-24 години, включени в National Chlamydia Screening Programme (NCSP), които са тествани анонимно за ДНК на HPV чрез генотипна система за оценка на нисък (HPV 6, 11), висок (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) и вероятно висок (HPV 26, 53, 70, 73, 82) риск за преканцерозни лезии. Демографски данни и информация за сексуалното поведения са получени там, където е възможно. Първоначалните резултати през 2012 са сравнени с изходните от 2008.

Покритието с HPV 16/18 ваксина за възрастовите групи 16-18, 19-21 и 22-24 години е било съответно 56%, 19% и 0%. Резултатите показват, че честотата на инфекция с HPV 16 и/или 18 e била най-ниска във възрастовата група 16-18 години (9.3%), като се е увеличила успоредно с нарастването на възрастта и с намаляването на покритието с профилактичната ваксина: 12.5% (при 19-21 годишни) и 17.4% (при 22-24 годишни).

През 2008, честотата на HPV инфекции е била 19.1% в групата 16-18 годишни и по-ниска при по-големите.

Този първи анализ на пост-имунизационно наблюдение в Англия при сексуално активни млади жени доказа, че разпространението на инфекция с HPV 16/18 през 2011 е по-ниска сред групите с по-голямо имунизационно покритие, в сравнение с неваксинираната популация през 2008.

Подобно проучване е проведено и в Шотландия с цел да се установи влиянието на HPV 16/18 ваксината върху честотата на високо рисковите HPV щамове при момичета и млади жени.

Анализът е част от национална програма, започната през 2008 при 12-13 годишни момичета (рутинно ваксиниране) и до 18-годишна възраст (насочено) преди планувана първа цитонамазка на 20-годишна възраст (2).

За първите три години от програмата, рутинното ваксиниране с трите дози HPV 16/18 ваксина във възрастовата група 12-13 години е било високо (90%). При възрастовата група от 18 години е имало по-нисък процент (30-50%), което обаче е било сходно с процента имунизирани с други ваксини за същата възрастова група.

Резултатите показват, че приложението на двувалентната HPV ваксина е намалило честотата на инфекции не само с високо рисковите вирусни типове 16 и 18, но също така е осигурила и кръстосана протекция срещу типовете 31, 33 и 45. За същия период на наблюдение, в групата на неваксинираните причинените от същите щамове заболявания са се увеличили.

Cervarix осигурява известна протекция и срещу персистираща инфекция с типовете на HPV) 6 и 11, показват резултати от финалния анализ на проучването PATRICIA, докладвани по време на конгреса Eurogin 2012 (www.eurogin.com/2012) (3).

Проучването PATRICIA е проведено във Великобритания, като в него са участвали жени на възраст 15-25 години, разделени в две групи (ваксинирани с HPV-16/18 и контроли). При участничките са провеждани контролни гинекологични и цитологични изследвания през 12 месеца, като за доказване на инфекция с HPV е провеждано ДНК типизиране на цервикалните проби през шест месеца.

Ефикасността на ваксината е проследена както в цялата ваксинирана кохорта жени (TVC), която е получила една или повече дози от ваксината, независимо от изходния си HPV-ДНК серологичен статус (общо 18 644), така и в кохортата жени, които са били серонегативни (TVC-naive) по отношение на HPV 16 и 18 и ДНК-негативни по отношение на всички високо- и нискорискови типове на HPV, както и са имали нормални изходни цитологични изследвания (общо 11 644).

Резултатите след средно проследяване от 47.4 месеца след прилагането на една доза от ваксината и в двете групи са установили, че Cervarix осигурява протекция срещу персистираща инфекция с HPV6 и 11 съответно в:

- група TVC-naive (за всички HPV типове) при 34.5% общо за HPV-6/11 (при 34.9% срещу HPV-6 и при 30.3% срещу HPV-11)

- група TVC при 10.9% общо за HPV-6/11 (при 12.6% срещу HPV-6 и при 5.3% срещу HPV-11)

Cervarix е адювантна, не-инфекциозна рекомбинантна ваксина, създадена на основата на високопречистени вирусо-подобни частици (VLP) на основния капсиден L1 протеин на онкогенните HPV типове 16 и 18 (4, 5).

Тъй като VLP не съдържат вирусна ДНК, те не могат да инфектират клетките, да се реплицират или да предизвикат заболяване. Изследвания върху опитни животни доказаха, че ефикасността на L1 VLP ваксините се медиира основно от развитието на хуморален имунен отговор. Препоръчваната схема за ваксиниране е 0, 1 и 6 месеца. (ИТ)

* Cervarix на GSK (http://hcp.gsk.co.uk/therapy-areas/vaccines/cervarix) е регистрирана в България

Допълнителна информация за карцинома на маточната шийка и ваксините срещу HPV можете да намерите на нашата уеб страница www.spisaniemd.bg

Използвани източници:

1. Mesher D. Reduction in HPV infection in women following introduction of HPV immunization in England

2. Cushieri K. Introduction and sustained high coverage of the HPV bivalent vaccine in Scotland leads to a reduction in prevalence of HPV 16/18 and closely related HPV types

3. Szarewski A. for the PATRICIA study group. Efficacy of the HPV-16/18-adjuvanted vaccine against HPV types associated with genital warts. Abstract SS 12-2. Eurogin 2012 www.eurogin.com/2012/images/pdf/eurogin-2012-abstracts.pdf

4. www.gsk.bg/docs/Cervarix_SPC.pdf

5. www.cervarix.com