Лекарите боледуват най-често от синдром на професионално изчерпване01/04/2013

Много по-висок процент от лекарите страдат от професионално изчерпване (burnout – бърнаут, „прегаряне”) отколкото работещите в други сфери и с по-ниска степен на образование, показват резултатите от национално проучване, проведено в САЩ, публикувани в списание Annals of Internal Medicine (1).

Близо половината от практикуващите медици (45.8%) са съобщили за поне един симптом на интелектуално, емоционално и физиологично изтощение, дефинирано като: загуба на трудов ентусиазъм (безпокойство, тревожност, умора), цинизъм/негативизъм (тенденция за отрицателно, равнодушно отношение към пациентите и демонстрация на вглъбеност в собствените потребности) и липса на професионално удовлетворение (намалено чувство за добре свършена работа, фрустрация).

Най-висока честота на професионално изчерпване е била установена сред колегите, работещи със спешни и критично болни пациенти (около 50%), като това вероятно отразява високата степен на професионален стрес, натоварване и отговорност.

Сред водещите в листата по професионално изтощение са били общопрактикуващите лекари (43%)*, интернистите, общите хирурзи, анестезиолозите и акушер-гинеколозите (42% при всичките). Като водещи причини за това са посочени по-продължителното трудово натоварване и несъответстващото на това заплащане (дисбаланс между ресурси и изисквания).

Ендокринолозите са заели средно (13-о) място в тази класация, като 38% са отговорили, че страдат от бърнаут синдрома. По-рядко професионално изчерпани са се оказали педиатрите и ревматолозите (35%), като психиатрите (33%) и патолозите (32%) са били най-малко изтощени.

Разделението по полове е показало, че жените-лекари боледуват по-често от професионална преумора (60% спрямо 40% от мъжете). Медиците с докторски степени са били по-често жертви на бърнаут в сравнение с останалите техни колеги.

* По данни от проучване на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България 70% страдат от този професионален проблем

Използван източник:

1. Shanafelt T., Boone S., Tan L. et al. Burnout and satisfaction with work-life balance among US physicians relative to the general US population. Arch Intern Med. 2012;172:1377-1385 http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1351351