Комбинирана терапия с ICS и LABA при бронхиална астма01/04/2013

Kомбинирането на инхалаторни кортикостероиди (inhaled corticosteroids – ICS, ИКС) с дългодействащи бета2-агонисти (long-acting beta2-agonists – LABA, ДДБА), когато не се постига задоволителен контрол на симптомите на бронхиалната астма само с ICS, води до благоприятно повлияване на симптомите на заболяването, до подобряване на белодробната функция и до намалена честота на пристъпите, при малко странични ефекти и […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.