Инсулините Tresiba и Ryzodeg са регистрирани в Европа01/04/2013

Европейската лекарствена агенция (ЕМА, www.ema.europa.eu) регистрира през януари Tresiba (insulin degludec) и Ryzodeg (insulin degludec/insulin aspart) на Novo Nordisk за лечение на диабет при възрастни пациенти.

- insulin degludec e ново поколение базален инсулинов аналог с ултра-продължително действие (време на полуживот 25 часа или два пъти по-дълго от досегашните базални инсулини), който се прилага веднъж дневно. Резултати от проучвания показват, че в сравнение с insulin glargine, insulin degludec намалява сигнификантно риска за епизоди на хипогликемия (общо и особено през нощта) при сходно понижаване на нивата на HbA1c.

Поради продължителния ефект (над 42 часа), Tresiba е първият базален инсулинов аналог, който може да се прилага гъвкаво във времето (това позволява на пациентите да пропуснат доза или да забавят нейната доставка). Той се абсорбира бавно, което осигурява стабилен (плосък) профил на действие.

- insulin degludec/insulin aspart e нова генерация инсулинов аналог и представлява insulin degludec в разтворима лекарствена форма заедно с insulin aspart. Ryzodeg може да се прилага веднъж или два пъти дневно с основното хранене. Проучвания показват, че в сравнение с бифазен insulin aspart, insulin degludec/insulin aspart намалява значимо риска за хипогликемия (общо и през нощта) при сходно понижаване на нивата на HbA1c. (ИТ)