144 милиона евро за нови лекарства за редки заболявания01/04/2013

Европейската комисия осигури 144 милиона евро за 26 научно-изследователски проекта, свързани с редки заболявания, от които страдат около 30 милиона души в Европейския съюз (ЕС). Повечето от тези заболявания са генетични и засягат деца.

В инициативата са включени 300 експерти от акадмични институции, биофармацевтични фирми, и пациентски организации в 29 страни.

Проектите покриват широк спектър от патологията на редките заболявания (съдечносъдови, метаболитни и имунологични). Тяхната цел е да се осигури навременна диагноза, ефективно лечение и подобрение на болничните и извънболничните грижи на засегнатите лица.

Сред новите разработки са: „изкуствен” черен дроб, който да се използва като поддържаща терапия при остра чернодробна недостатъчност; нови биомаркери и скринингови стратегии при редки бъбречни заболявания; медикаменти за лечение на алкаптонурия (генетично заболяване, водещо до ранно развитие на тежки форми на артрит, сърдечно заболяване и инвалидизация, за което няма ефективна терапия).

По-голямата част от проектите са под ръководството на International Rare Diseases Research Consortium (IRDiRC, www.irdirc.org), който е най-големият световен център за изследване на редки заболявания (основан от ЕС през 2011). Основна цел на организацията e към 2020 година да разработи 20 нови терапии и диагностични средства за лечението им.

Настоящият проект е само един от стоте в тази област за последните шест години, като общо отделените средства към момента са над 500 милиона евро. През януари, ЕС обяви ново финансиране в размер на 38 милиона евро, за създаването на център, който ще обедини усилията на 70 институции в борбата с редките заболявания.

През следващите няколко години се очакват още четири нови проекти:

- EURenOMICS, с водеща институция Heidel-berg University Medical Centre (Германия), който има за цел да идентифицира генетични и епигенетични причини за редки бъбречни заболявания

- Neuromics, с водеща институция Uni-versity of Tubingen (Германия), с основни задачи в областта на невродегенеративните и невромускулните нарушения

- RD-Connect (основно в Newcastle University, Великобритания), за разработването на глобална инфраструктура за размяна на информация в областта на редките заболявания

- SUPPORT-IRDiRC за поддръжка на международно сътрудничество. (ИТ)