Тетрациклини срещу резистентните щамове на Klebsiella pneumoniaе01/02/2013

Честотата на щамовете на Klebsiella pneumoniaе с резистентност срещу всички класове антимикробни медикаменти с изключение на тетрациклиновата група е нарастнала значително след 1998 година, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Emerging Infectious Diseases (1).

Авторите са анализирали данните на пациенти от над 200 здравни заведения на територията на САЩ за периода 1998-2010 и са установили, че най-голямото увеличаване на нечувствителните щамове на Klebsiella pneumoniaе има към aztreonam (от 7.7% на 22.2%), ceftazidime (от 5.5% на 17.2%) и ciprofloxacin (от 5.5% на 16.8%).

Регистрирана е и резистентност към карбапенемите (imipenem), която е достигнала в края на проследяването 4.3%. Същевременно резистентността към tetracycline (от 14.2% на 16.7%) и към amikacin (от 0.7% на 4.5%) не се е променила значимо за целия период на проучването.

В допълнение, изследователският екип е доказал, че нечувствителните към imipenem щамове имат висока кръстосана резистентност към ciprofloxacin (96.4%) и най-ниска към tetracycline (19.9%) и amikacin (36.8%).

Щамовете на Klebsiella pneumoniae, предизвикващи пневмония, са имали по-голям процент на нечувствителност към всички класове антибиотици, с изключение на tetracycline, съпоставени с щамовете, водещи до уринарни инфекции и пиелонефрит. Честотата на резистентните щамове е била най-висока в интензивните отделения.

„Резистентните щамове Klebsiella pneumoniae, особено CRKP (carbapenem-resistant K. pneumoniae) представляват важен здравен проблем с обществена значимост, тъй като са причина за висока заболеваемост и смъртност, особено в интензивните отделения”, коментират авторите и допълват, че терапевтичните възможности за CRKP са доста ограничени.

Според изследователите, по-новата генерация тетрациклини (като глицилциклинът tigecycline) могат да бъдат ефективна терапия за инфекциите, предизвикани от CRKP, тъй като те имат по-добра бионаличност, по-висока антимикробна активност и рядко водят до антибиотична резистентност. (КД)

Използван източник:

1. Sanchez G., Master R., Clark R. et al. Klebsiella pneumoniae antimicrobial drug resistance, United States, 1998-2010. Emerg Infect Dis 2013; January www.cdc.gov/eid/article/19/1/12-0310_article.htm