Терапевтични възможности при нефротичен синдром


md 01/02/2013

Алтернативните на prednisone терапевтични възможности при кортикочувствителния нефротичен синдром, усложнен с рецидиви, включват: levamisole, алкилиращи средства, калциневринови инхибитори, mycophenolate mofetil, rituximab. Пулс-терапията с кортикостероиди заема важно място в лечението на кортикорезистентния НС, а добавянето на калциневринов инхибитор демонстрира предимство пред останалите медикаменти за втора линия терапия при тази форма на заболяването (1). Нефротичният (нефрозният) синдром […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.