Ролята на АСЕi при лечението на острия миокарден инфаркт01/02/2013

Инхибиторите на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACEi) повлияват благоприятно патофизиологичните механизми, развиващи се в острата фаза на миокарден инфаркт (МИ). Приложението на ramipril (включително и на генеричния ramipril на KRKA – Ampril) в първите 24 часа след възникването на остър МИ е свързано с подобряване на прогнозата и качеството на живот на пациентите. Въведение Исхемичната болест на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.