Лечението със Spiriva е от полза при всеки пациент с ХОББ01/02/2013

Лечението със tiotropium (Spiriva) е ефективно за намаляване на риска от изостряния и за подобряване на белодробната функция и на качеството на живот при нискорискови пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (групи А и В съгласно новите критерии на GOLD за тежест на заболяването), показаха допълнителни данни от проучването UPLIFT, представени на последния конгрес на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.