Избор на контрацепция в периода след раждане01/02/2013

Започването на контрацепция в периода след раждането е важно, за да се избегнат нежелани бременности и кратки интервали между ражданията, което има негативни ефекти както върху майката, така и върху плода.

Изборът на метод за предпазване от нежелана бременност в този период трябва да се основава на приетите указания, състоянието на жената и индивидуалните предпочитания (1).

Семейното планиране и предпазването от нежелана бременност са сред приоритетите на съвременното общество. Оралните контрацептиви (ОК), смятани днес за едно от най-големите открития на 20-ти век, дават възможност на жените сами да планират раждането на своите деца и да избегнат проблемите и усложненията, свързани с аборта.

Послеродовият период (до 42-ия ден) е с 22 до 84 пъти по-висок риск за венозeн тромбемболизъм - ВТЕ (по данни на СЗО), което ограничава приема на комбинирани ОК в този интервал, особено при жени е други рискови фактори за ВТЕ.

Рискови фактори за ВТЕ в послеродовия период са: възраст над 35 години; предходен ВТЕ; тромбофилия; наличие на тромбогенни мутации; продължителна имобилизация; кръвопреливане по време на раждането; индекс на телесна маса >30 kg/m2; постпартален кръвоизлив; перипартална кардиомиопатия; Цезарово сечение; пре-еклампсия; тютюнопушене.

Препоръките на Центъра за контрол и превенция на заболяванията на САЩ (CDC) e до 21-я ден след раждане да не се приемат комбинирани ОК, тъй като и рискът за забременяване е много нисък. При жени без рискови фактори за ВТЕ, комбинираните ОК са безопасни в периода 21-42 ден и могат да се прилагат без ограничения след 42-ия ден след раждането.

С изключение на комбинираните ОК, всички останали методи за предпазване от нежелана бременност като: ОК, съдържащи само progestin, инжекции с depot-medroxyprogesterone и импланти, както и интраутеринни системи (спирали), могат да се използват непосредствено след раждането, като са безопасни в постпарталния период и при кърмене.

Поставянето на интраутеринни системи, освобождаващи levonorgestrel, или такива, покрити с мед, не са свързани с усложнения. Трябва да се има предвид, че рискът за експулсия на интраутеринните системи е малко по-висок, ако са поставени до 28-ия ден след раждането.

Използването на презервативи е безопасно, но прилагането на цервикални диафрагми трябва да се отложи до шестата седмица след раждането.

Приложението на хормонална интервенция с ОК трябва да се предшества от пълен общ медицински преглед, включващ измерване на артериалното налягане и телесното тегло, тест за глюкоза в урината, диагностично изследване за чернодробни заболявания и гинекологичен преглед, включващ млечните жлези и цитологично изследване на цервикален секрет и цервикална намазка.

Препоръки за използването на комбинирани ОК в периода след раждане:

- в периода до 21-я ден след раждането, не трябва да се приемат комбинирани ОК, поради повишен риск за усложнения

- в периода 21-42 ден след раждането, при жени с други рискови фактори за ВТЕ (освен самото раждане), приемът на комбинирани ОК е свързан с повече рискове, отколкото ползи, поради което те трябва да се избягват. При липса на рискови фактори за ВТЕ, комбинираните ОК могат да се приемат, тъй като предимствата от приложението им надхвърлят вероятността за усложнения.

- в периода след 42-ия ден, няма ограничения за прием на комбинирани ОК. Предписването на тези медикаменти трябва да е съобразено с евентуалното наличие на други заболявания при жените.

- установено е, че комбинираните ОК са свързани с намален период на кърмене и необходимост от допълнително хранене на бебето, което най-вероятно се дължи на ефектите на estrogen

Избор на комбиниран ОК

Нискодозираните комбинирани ОК (съдържащи 15 mcg ethinylestradiol), за разлика от съдържащите 30 mcg ethinylestradiol (ЕЕ), могат да повлияят неблагоприятно женското сексуално поведение.

Резултати от клинични изпитания показаха, че комбинираните ОК, които съдържат ЕЕ 30 mcg, осигуряват и по-добър контрол на менструалния цикъл, отколкото по-ниската дозировка (20 mcg).

Комбинираните ОК, които съдържат drospirenone (drsp) - дериват на 17 alpha-spironolactonе (аналог на 17alpha-spironolactone, алдостеронов рецепторен антагонист), притежават висока анти-минералкортикоидна активност и, подобно на естествения прогестерон, противодействат в това отношение на ЕЕ. Това повишава дневната натриуреза и индекса на Na+/K+ екскреция, и - посредством блокада на алдостероновия рецептор - намалява активацията на ренин-алдостероновата каскада, вследствие на действието на ethinylestradiol.

Drospirenone притежава прогестагенна (висок афинитет към прогестероновия рецептор), анти-андрогенна и анти-минералкортикоидна активност. Поради своята анти-андрогенна и специфична анти-минералкортикоидна активност, този синтетичен прогестин води до намаляване на соматичните и психичните симптоми на пременструалното дисфорично разстройство, като може да постигне и подобряване на акнето и хирзутизма.

Съдържащите ethinylestradiol 30 mcg и drospirenone 3 mg (ЕЕ 30 mcg/drsp 3 mg) комбинирани ОК, притежават висока противозачатъчна ефикасност, осигуряват добър контрол на месечните цикли, имат добра поносимост, премахват менструалния дискомфорт и намаляват усилената секреция на мастните жлези, водеща до мазна кожа, себорея и акне. (ИТ)

Използван източник:

1. Update to CDC’s U.S. Medical eligibility criteria for contraceptive use: Revised recommendations for the use of contraceptive method during the postpartum period. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2011; 60: 878-883 www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6026a3.htm?s_cid=mm6026a3_w