Избор на контрацепция в периода след раждане


md 01/02/2013

Започването на контрацепция в периода след раждането е важно, за да се избегнат нежелани бременности и кратки интервали между ражданията, което има негативни ефекти както върху майката, така и върху плода. Изборът на метод за предпазване от нежелана бременност в този период трябва да се основава на приетите указания, състоянието на жената и индивидуалните предпочитания […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.