Фамилна амилоидна полиневропатия


md 01/02/2013

До преди година и половина единствената възможност за лечение на транстиретинова фамилна амилоидна полиневропатия (transthyretin-familial amyloid polyneuropathy – TTR-FAP, ФАП) беше чернодробната трансплантация, като в България такава никога не е правена на пациент с TTR-FAP. В края на 2011 година Европейската лекарствена агенция (EMA) одобри пероралния tafamidis (Vyndaqel на Pfizer) за лечение на възрастни пациенти […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.