$49 милиарда за обезболяващи медикаменти през 202601/02/2013

Продажбите на обезболяващи медикаменти в седемте най-големи фармацевтични пазара в света ще нарастват стабилно с около 1.8% и през 2026 година ще достигнат $49 милиарда, според доклад на консултантската компания Decision Resources (www.decisionresources.com).

Увеличаването на продажбите ще се дължи най-вече на появата на първите биологични средства за лечение на болката - taneumab на Pfizer и fulranumab на J&J/Takeda, както и регистрирането на нови аналгетици, като Nucynta ER/Palexia SR (tapentadol) на J&J/Gruenenthal и Levadex (инхалаторен dihydroergotamine) на MAP Pharmaceuticals/Allergan.

Предвижда се новите моноклонални антитела, насочени срещу растежния фактор на нервни окончания (anti-NGF MAbs), да заемат 19% от този пазар през 2026 и да достигнат приходите на наркотичните аналгетици и нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС).

Anti-NGF MAbs са високо ефективни при различни болкови синдроми (включително болка при остеоартрит) и според анализатори продажбите им могат да надхвърлят $9 милиарда.

Към 2018 се очаква и навлизането на пазара на нов клас обезболяващи медикаменти - субтип селективни модулатори на йонните канали, с прогнозни продажби за $1 милиард към 2026 година.

За най-перспективен в тази група се сочи XEN-402 на TEVA/Xenon Pharmaceuticals, който повлиява ефективно невропатната болка. Подобни медикаменти разработват още Pfizer и Convergence Pharmaceuticals.

В доклада се подчертава, че наркотичните аналгетици и НСПВС ще останат основни компоненти в алгоритмите за лечение на хронична болка, като ще заемат 45% от пазара на обезболяващи средства през следващите 15 години.

Тези две групи медикаменти ще запазят и водещата си роля при терапията на острата болка, въпреки очакваната поява на няколко нови аналгетици.

Според анализаторите, съществува разлика в практиките за повлияване на острата болка в Европа от една страна и САЩ и Япония, от друга. Лекарите в Европа по-често предписват наркотичния аналгетик tramadol, докато в САЩ и Япония се предпочитат НСПВС и Cox-2 инхибитора celecoxib. (ИТ)