Защо Aspirin е с главна буква А?01/12/2012

Ацетилсалициловата киселина е най-използваното лекарство по света. Всеки ден се поглъщат около 40 000 тона от него.

Въпреки това, малцина знаят, че Aspirin (с главна буква А), както между другото се пише и Heroin (с главна буква Н), са били запазени търговски марки на Bayer за активната субстанция acetylsalicylic acid (ацетилсалицилова киселина), но само до края на Първата световна война. Победена Германия е принудена да включи в репарациите и … Aspirin.

Версайският договор от 1919 година дава търговската марка на победителите Франция, Англия, Русия и САЩ. През 1995 (или 76 години по-късно) Bayer купува бизнеса на американската фирма, която контролира марката Aspirin, и по този начин си възстановява собствеността върху търговската марка в САЩ.

Днес, aspirin продължава да бъде генерично име в Австралия, Франция, Индия, Ирландия, Нова Зеландия, Пакистан, Ямайка, Колумбия, Филипините, Южна Африка и Великобритания.

Aspirin (с главна буква А) е регистрирана търговска марка на Bayer в Германия и останалите страни от Европейския съюз (включително в България), Канада, Мексико и още 80 държави.

Затова, в българската медицинска специализирана литература, Aspirin трябва да бъде с главно „А” - това е запазеното марково име на лекарството на Bayer, което е ацетилсалицилова киселина. Тъй като acetylsalicylic acid е генерично име, то трябва да се пише с малка буква.

Това правило е валидно и за всички останали медикаменти: например, Corlentor e търговско име, затова се пише с главна буква С, докато неговата активна съставка е ivabradine… (бел. ред. Правим това уточнение, което се надяваме да прочетат всички колеги, които ни изпращат техни авторски статии и често в тях има неправилно изписване на имената на лекарствата - активните съставки, необяснимо защо, се изписват с главни букви?!)

Нормалните таблетки Аспирин са по 300 mg в Европа и 325 mg в САЩ.

Нискодозираните таблетки с ацетилсалицилова киселина са 75 mg или 100 mg в Европа и 81 mg в САЩ. Затова, в препоръки за превенция на сърдечносъдови заболявания, издадени от американски кардиологични асоциации, често е посочена дозировка на ацетилсалициловата киселина 81-162 mg.

Исторически, 325 mg са еквивалентни на 5 grain (стара мерна единица, отпреди навлизането на метричната система, приблизително равна на 64.8 mg, или колкото е масата на едно житно зърно).