Витамин Д намалява значимо честотата на респираторните инфекции при деца01/12/2012

Добавките, съдържащи витамин Д, намаляват наполовина честотата на респираторните инфекции при деца през зимните месеци, показаха резултатите от рандомизирано изследване, проведено в Монголия, публикувани в списание Pediatrics (1).

Приемът на 300 IU витамин Д3 дневно е бил асоцииран със статистически значим по-нисък риск за развитие на инфекции на дихателните пътища при деца в училищна възраст, отбелязват авторите.

В клиничното изпитване са включени 247 ученици, разпределени в две групи - в първата група 143 деца са получавали мляко с добавка от 300 IU витамин Д3 всеки ден, останалите 104 са приемали мляко без добавки (контроли).

При всички участници са изследвани серумните нива на 25(OH)-витамин Д в началото и при приключване на изследването. Родителите са попълнили въпросници за честотата на респираторните инфекции през изминалия период.

Средната базална серумна концентрация на 25(OH)-витамин Д е била 7 ng/ml*. В края на проучването в терапевтичната група средната стойност на 25(OH)-витамин Д е достигнала 19 ng/ml, а при контролите не е била регистрирана съществена промяна.

Съпоставени с контролите, учениците, получавали добавка витамин Д3, са имали два пъти по-малко респираторни инфекции, като разликата е била статистически значима и се е запазила и след включване в анализа на показатели като възраст, пол и анамнеза за епизоди на бронхиална обструкция.

Според изследователите, дневният прием на витамин Д значимо намалява честотата на острите инфекции на дихателната система през зимните месеци при деца с изразен дефицит на витамин Д. (КД)

* Недостигът на витамин Д включва три основни категории:

- Недостатъчност на витамин Д - серумни нива на 25-ОН-витамин Д между 20 и 29.99 ng/ml

- Дефицит на витамин Д - серумни нива на 25-ОН-витамин Д под 20 ng/ml

- Изразен дефицит на витамин Д - серумни нива на 25-ОН-витамин Д под 10 ng/ml

Използван източник:

1. Camargo C., Ganmaa D., Frasier L. et al. Randomized trial of vitamin D supplementation and risk of acute respiratory tract infection in Mongolia. Pediatrics 2012; August 20 http://pediatrics.aappublications.org