Циркумцизията при деца намалява риска за уроинфекция01/12/2012

Обрязаните момчета са с по-нисък риск за инфекция на уринарния тракт (ИУТ, UTI) показаха резултатите от проучване, публикувани в Canadian Medical Association Journal (1). Децата с интактен препуциум са заплашени от инфекция, независимо от степента на видимост на уретралния отвор.

Честотата на ИУТ е съответно 30% при момчетата без циркумцизия и напълно видим меатус и 23.8% при тези с частично или напълно открит орифициум. При обрязани, инцидентите на ИУТ са 4.8%.

За първите две групи разликата е несигнификантна, докато циркумцизията е била свързана с 88% по-нисък риск за инфектиране (OR 0.12, 95% CI 0.06 to 0.45), като рискът се е понижил допълнително с 99.3% след изключване на влиянието на други променливи величини (OR 0.07, 95% CI 0.02 - 0.26).

Проучването е проспективно, с включени 393 момчета до тригодишна възраст (средна възраст 3.9 месеца), преминали през спешния център на Montreal Children’s Hospital. При децата е поставен катетър и е взета стерилна урина. При катетеризацията е оценен уретралният меатус като видим, почти видим и напълно скрит.

От всички деца 21% са били обрязани, 10% са били със запазен препуциум и напълно видим уретрален отвор, 27% са необрязани с полувидим орифициум и при 41% от децата препуциумът е покривал напълно отвора на уретрата. Всяко пето дете от цялата група е с регистрирана уринарна инфекция (20.4%), дефинирана като растеж на изолиран микроорганизъм при посявка.

Тези данни показват, че децата с интактен препуциум са в по-висок риск за ИУТ. Kолонизацията на краекожието с патогенни микроорганизми е водеща причина за уроинфекция при момчета, но това не обяснява разликата в честотата на засягане при различна степен на видимост на уретралния канал. (ДС)

Използван източник:

1. Dubrovski A., Foster B., Jednak R. et al. Visibility of the urethral meatus and risk of urinary tract infections in uncircumcised boys. CMAJ, July 2012 http://cmaj.ca/content/early/2012/07/09/cmaj.111372