Тромбемболия и антитромботична терапия за сърдечна недостатъчност в синусов ритъм


md 01/12/2012

Липсват убедителни доказателства за полза от приложението както на антиагреганти, така и на антикоагуланти при пациентите със сърдечна недостатъчност (СН) в синусов ритъм, с изключение на някои специфични подгрупи, е основното послание на консенсусния документ на Асоциацията по сърдечна недостатъчност и Работната група по тромбоза към Европейското кардиологично дружество, публикуван в European Journal of Heart […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.