Терапевтичният прозорец за Actilyse до 4.5 часа от началото на острия исхемичeн инсулт01/12/2012

Лечението с рекомбинантния тъканен плазминогенов активатор (rt-PA) alteplase (Actilyse*) трябва да започне възможно най-бързо – в срок, ненадхвърлящ 4.5 часа от появата на симптомите на острия исхемичен инсулт, според препоръките на Националния институт за здравеопазване и високо клинично качество във Великобритания (NICE)**, публикувани през октомври тази година (1, 2, 3). Препоръката идва след преразглеждане на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.