Telmisartan е предпочитаният АRB при хипертензивни пациенти с диабетно или недиабетно бъбречно увреждане01/12/2012

Препоръчителното лечение на пациенти с артериална хипертония и бъбречно увреждане включва блокер на ренин ангиотензин алдостероновата система (РААС). Профилът на страничните ефекти на блокерите на РААС, който определя поносимостта и комплаянса към терапията, дава предимство на ангиотензин-рецепторните блокери (ARB). В сравнение с останалите ARB, telmisartan осигурява най-добър 24-часов контрол на артериалното налягане (АН) и е […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.