Сравнение на prasugrel и clopidogrel след имплантация на DES


md 01/12/2012

Ако пациенти с висока тромбоцитна активност на фона на терапия с clopidogrel след имплантация на медикамент-излъчващ стент преминат на prasugrel, тромбоцитната активност намалява значително, но честотата на нежелани събития е толкова ниска и в двете изследвани групи, че клиничната полза от такава стратегия остава неизяснена, показаха резултатите от проучването TRIGGER-PCI*, публикувани в списание Journal of […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.