Sacharomyces boulardii и лечението на инфекцията с Helicobacter pylori


md 01/12/2012

Helicobacter pylori е най-ефективният човешки патоген, инфектиращ до 50% от популацията. Ерадикацията му дава възможност за успешно лечение на язвената болест, неязвената диспепсия и MALT-лимфомите с ниска степен на малигненост. Третирането на инфекцията снижава малигнения риск от стомашни субкардиални карциноми, както и риска за хеморагии при продължителен прием на нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС). Има данни […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.