Реинфекция или рецидивираща инфекция с Borrelia?01/12/2012

Всички пациенти, лекувани успешно със стандартен курс антибиотици по повод на остра борелиоза, при които възниква втори епизод на erythema migrans (ЕМ), имат по-скоро реинфекция отколкото рецидивираща инфекция, показаха резултатите от малко проучване, публикувани в New England Journal of Medicine (1).

Авторите на изпитването са доказали различни ospC генотипове на Borrelia burgdorferi при едни и същи пациенти, при които са наблюдавани повторни епизоди на ЕМ след прекарана преди това инфекция и проведено лечение.

Рекурентни епизоди на ЕМ, възникнали над една година след предишна инфекция и наблюдавани извън типичния сезон на ухапванията от кърлежи, са показателни за реинфенкция, а не за рецидивиране на предишната инфекция.

В изпитването са участвали 17 пациенти, при които са наблюдавани общо 22 епизода на ЕМ - типичната кожна проява на остра инфекция с B. burgdorferi (обрив с формата на кръгова мишена - тип “bull’s-eye” - на снимката).

При всичките болни е било проведено генотипизиране за определяне на произхода на повторния епизод. Резултатите показват, че нито един от новите епизоди, последвали първия епизод, не са причинени от същия тип спирохета.

При един от пациентите е наблюдаван идентичен генотип при първия и третия епизод на ЕМ (през период от пет години), но друг генотип при втория и четвъртия епизод. Това показва, че това е случай с многократни реинфекции, а не рецидиви на оригиналната инфекция.

При участниците са били извършени серологични тестове след проведеното антибиотично лечение при първата инфекция са доказване на ерадикацията на спирохетата.

Рекурентни инфекции (нови кожни лезии) възникват при 15% от пациентите след първи напълно отзвучал епизод на ЕМ, показват данните от друго проучване (петгодишно проследяване на участниците). Тези нови епизоди не се дължат на изявата на латентна (хронична) инфекция, а на повторно ухапване от заразен кърлеж и възникването на нов остър епизод.

При неефективност на антибактериалната терапия, рецидивите настъпват много по-бързо - в рамките на дни до седмици, докато реинфекциите могат да се наблюдават по всяко време (една и повече години по-късно).

Въпреки че борелиозата може да съществува в продължение на години при нелекувани пациенти, данните от това проучване не подкрепят теорията за персистираща инфекция при пациенти, провели успешно антибактериално лечение.

Наличието на остатъчни симптоми като блока и умора, от които се оплакват някои от хората с Лаймска болест, лекувани с антибиотици, не се дължат на хронична (персистираща) инфенкция или на липсата на дългосрочна терапия с антибиотици. (ДЯ)

Използван източник:

1. Nadelman R., Hanincova K., Mukherjee P. et al. Differentiation of reinfection from relapse in recurrent Lyme disease. N Engl J Med 2012; 367: 1883-1890 www.nejm.org