Paracetamol и риск за бронхиална астма при децата01/12/2012

Приложението на paracetamol при кърмачетата може да е асоциирано с повишен риск за възникване на бронхиална астма (БА) в предучилищна възраст, показаха резултатите от проведено в Дания клинично проучване, публикувани в списание Journal of Allergy and Clinical Immunology (1).

Авторите установяват, че колкото повече парацетамол са получавали децата през първата година от живота си, толкова е по-голяма вероятността за възникване на симптоми на БА в ранното детство.

Тази статистическа зависимост, сама по себе си, не доказва, че paracetamol причинява проблемите с дихателните пътища, според водещия изследовател проф. Hans Bisgaard от Копенхаген.

„Смятаме, че е прекалено рано да се правят заключения относно наличието на причинно-следствена връзка,“ коментира той пред Reuters Health (2). „Тези данни трябва да провокират провеждането на по-нататъшни изследвания, които да изяснят евентуалното наличие на подлежащ биологичен механизъм, чрез който парацетамол може би промотира развитието на астма“.

Участниците в проучването са 336 деца, проследени от раждането до седемгодишна възраст. Майките на всичките са били с БА, което повишава риска за белодробното заболяване. Общо 19% от децата са имали симптоми на БА (рецидивиращи епизоди на бронхиална обструкция, диспнея или кашлица) до тригодишна възраст.

Изследователите установяват, че рискът за възникване на белодробното заболяване се повишава в по-голяма степен, когато детето е приемало парацетамол през първата година от живота си. За всяко удвояване на броя на дните с проведено лечение с медикамента, настъпва повишение с 28% на честотата на симптомите на БА.

Тази зависимост изчезва, обаче, при навършване на седемгодишна възраст. Тогава 14% от децата са имали БА, като рискът не се е различавал между получавалите парацетамол и тези, които не са приемали медикамента.

Оценяването на специфичните ефекти на paracetamol върху симптомите на БА се затруднява от факта, че децата с астма по-често страдат от тежки респираторни инфекции. В сравнение с останалите си връстници, малките пациенти с БА по-често развиват бронхити и пневмонии, поради което и по-често получават парацетамол.

Изследователският екип е имал информация и за други фактори, включително честотата на пневмония и бронхит пти децата, телесното тегло, тютюнопушенето на родителите, като нито един от тях не допринася за връзката между paracetamol и БА.

Много е важно да се подчертае, че приложението на paracetamol има редица благоприятни ефекти, когато се използва при съотвените показания, е изводът на авторите. (ЗВ)

Използвани източници:

1. Kreiner-Moller Е., Sevelsted А., Vissing N. et al. Infant acetaminophen use associates with early asthmatic symptoms independently of respiratory tract infections: the Copenhagen Prospective Study on Asthma in Childhood 2000 (COPSAC2000) cohort. J Allergy Clin Immunol. 2012: S0091-6749(12)01537-0 doi: 10.1016/j.jaci.2012.09.017 www.jacionline.org

2. Norton A. Acetaminophen in infancy again tied to asthma: study. Reuters Health www.reuters.com