Нови указания за перименопаузална ХЗТ01/12/2012

North American Menopause Society (NAMS, www.menopause.org) подкрепи започването на прием на хормонозаместителна терапия (ХЗТ) в перименопаузалния период за лечение на менопаузални симптоми и превенция на остеопороза при жени с висок риск за фрактури (1).

Менопаузата е нормален период в развитието на жената, който започва във възрастта 40-55 години. При някои жени той настъпва по-рано (преди 40-годишна възраст), поради оперативно отстраняване на матката и яйчниците, химиотерапия или приложение на някои медикаменти.

Най-честите симптоми са топли вълни, нощни изпотявания и влагалищна сухота, а най-ефективният начин за повлияването им е ХЗТ, както и някои не-хормонални методи.

Възможните начини за приложение на ХЗТ са:

- перорални таблетки

- дермални пластири, кремове, гелове или спрейове

- кремове, супозитории, таблетки или влагалищни рингове

Резултатите от Women’s Health Initiative (WHI), публикувани през 2002, доказаха, че приложението на терапия с естроген-прогестин (ЕРT) е свързано с повишен риск за рак на гърдата, сърдечносъдови заболявания, инсулт и венозен тромбемболизъм (ВТЕ). Въпреки потвърждаването на всички тези и още много други рискове, все още някои специалисти предписват ХЗТ...

През последните 10 години бяха установени разлики в съотношението полза/риск при различните видове ХЗТ, начините на приложение и времето на започване на терапията (по-рано или по-късно в менопаузата).

При здрави жени на възраст 50-59 години рискът за сърдечносъдови заболявания, инсулт, ВТЕ или рак на гърдата в резултат на ХЗТ е относително нисък.

От друга страна, късното започване на ХЗТ (няколко години след менопаузата) или продължителното й приложение, са свързани с по-висок риск за нежелани крайни резултати.

Новото становище на NAMS прави допълнително разграничение на разликата в съотношение полза/риск между терапията с естрогени (ЕТ) и комбинираното приложение на естроген-прогестин (ЕРT) при различни възрастови групи и времеви интервали след началото на менопаузата.

Новите препоръки:

- най-ефективното лечение на вазомоторни симптоми, свързани с менопаузата, е приложението на ЕТ или ЕРT

- препоръките за продължителност на терапията се различават за ЕPT (при жени без извършена хистеректомия) и за ЕТ (при жени с предходна хистеректомия)

- повишеният риск за рак на гърдата при продължителност на ЕРТ 3-5 години ограничава безопасния период на терапията. За ЕТ, съотношението полза/риск е по-благоприятно, тъй като рискът за рак на гърдата не се повишава при продължителност на терапията до седем години, като са възможни и повече вариации на приложение

- ХЗТ e свързана с нисък риск за фрактури, но с по-висок риск за исхемичен инсулт, ВТЕ и рак на яйчниците

- в сравнение с ЕТ, ЕРТ е свързана с по-висок риск за коронарна болест и риск за рак на яйчниците

- решението за започване на ХЗТ трябва да е индивидуализирано и да е базирано както на предимствата от терапията, така и на специфичните рискове за ВТЕ, сърдечносъдови заболявания, инсулт и рак на гърдата

- ЕРТ се препоръчва за облекчаване на симптомите на топли вълни при жени без хистеректомия, тъй като прогестероновата съставка има протективен ефект върху ендометриума от карциногенните ефекти на естрогените

- при жени със симптоми на влагалищна сухота или диспаренурия, се препоръчват ниски дози ЕТ

- при здрави жени на възраст <60 години или в рамките на 10 години от началото на менопаузата, ЕТ и ЕРТ не са свързани с повишен риск за сърдечносъдово заболяване. ХЗТ повишава риска за инсулт, но той е сравнително по-нисък във възрастовата група <60 години

- жени с ранна менопауза, които нямат противопоказания за ХЗТ, могат да използват ХЗТ до 51-годишна възраст (която е средната за естествената менопауза) или по-продължително, ако имат нужда от контрол на симптоматиката

- към момента липсват достатъчно данни, които да подкрепят безопасното приложение на ХЗТ при жени след рак на гърдата

- в сравнение със стандартните дози перорален естроген, дермалната ЕТ (под формата на кремове, спрейове или дермални пластири) и ниските дози перорална ЕТ могат да намалят риска за тромбози и инсулт, но тези предимства не са доказани в рандомизирани клинични изпитвания. (ИТ)

Използван източник:

1. NAMS Hormone therapy for women 2012 Menopause 2012; 19: 257-271 http://journals.lww.com/menopausejournal/Abstract/2012/03000/The_2012_Hormone_Therapy_Position_Statement_of_The.5.aspx