Ниският прием на витамин Д с храната повишава риска за инсулт01/12/2012

Ниският прием на витамин Д с храната увеличава риска за инсулт в следващите 30 години, показаха резултатите от популационно-базирано наблюдателно проучване, публикувани в списание Stroke (1).

Въпреки че до момента няколко изследвания са проследявали връзката между дефицита на витамин Д и вероятността за инсулт, преобладващата част от тях са фокусирани върху серумните нива на витамина.

Само едно проучване е изследвало асоциацията между вноса на витамин Д с храната и честотата на сърдечносъдовата патология. В него авторите са проследили пациенти над 65-годишна възраст за среден период от 10 години и са установили, че недостатъчният хранителен внос на витамин Д е независим предиктор за повишен риск за инсулт и миокарден инфаркт (2).

Проучването Honolulu Heart Program включва 7385 мъже на възраст между 45 и 68 години, които са били проследени за период от 34 години (1965-1999).

Средният прием на витамин Д е бил 3.62 mcg дневно, като по време на проучването са били регистрирани 651 исхемични инсулта, 269 хеморагични инсулта и 40 инсулта с неясна етиология.

Честотата на инсулта е била най-висока за пациентите, попаднали в най-ниския квартил за витамин Д (0-1.12 mcg прием на витамин Д дневно), спрямо най-високия квартил (4.13-211.6 mcg прием на витамин Д дневно).

След изключване на влиянието на фактори като възраст, индекс на телесна маса, артериална хипертония, захарен диабет, тютюнопушене, физическа активност, нива на холестерол и консумация на алкохол, пациентите с най-ниския прием на витамин Д с храната, са имали най-висока честота на исхемичен, но не и на хеморагичен инсулт, съпоставени с тези с най-висок прием.

Според д-р JoAnn E. Manson от Harvard Medical School, „резултатите от Honolulu Heart Program трябва да се интерпретират внимателно, тъй като установяването на „връзка не доказва наличието на причинно-следствена зависимост...Единственият начин да се потвърди, че високият прием на витамин Д с храната профилактира сърдечносъдовите заболявания, са рандомизираните клинични изпитвания”.

В наскоро публикувано проучване, включващо участници от Nurses’ Health Study, екипът на д-р Manson установява, че ниските серумни нива на 25-ОН-витамин Д при жените се асоциират с повишен риск за инсулт. Тези данни са сходни с резултатите от мета-анализ на шест проспективни изследвания (3).

В момента се провежда проучването VITAL (Vitamin D and Omega-3 Trial), което има за цел да проследи дали дневните хранителни добавки с витамин Д или омега-3 киселини намаляват вероятността за развитието на инсулт, сърдечни и онкологични заболявания при пациенти без утежнена анамнеза. (КД)

Използвани източници:

1. Kojima G., Bell C., Abbott R. et al. Low dietary vitamin D predicts 34-year incident stroke. Stroke 2012; May 24 http://stroke.ahajournals.org

2. Marniemi J., Alanen E., Impivaara O. et al. Dietary and serum vitamins and minerals as predictors of myocardial infarction and stroke in elderly subjects. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases 2005; 15: 188-197 www.elsevier.som

3. Sun Q., Pan A., Manson J. et al. 25-Hydroxyvitamin D levels and the risk of stroke. A prospective study and meta-analysis. Stroke 2012; 43: 1470-1477