Мутация в гена за TREM 2 увеличава трикратно риска за болест на Alzheimer01/12/2012

Нов вариант, асоцииран с имунорегулаторния ген, кодиращ активиращия рецептор, експресиран от миелоидните клетки (TREM 2- triggering receptor expressed on myeloid cells 2), e свързан с 2.9 пъти по-висок риск за болестта на Аlzheimer (AD – Alzheimer disease), показаха резултатите от проучване, публикувани в списание New England Journal of Medicine (1). Преобладващата част от вариантите в […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.