Медикаменти, свързани с еректилна дисфункция01/12/2012

Бета-блокерите, тиазидните диуретици, clonidine, селективните инхибитори на обратното залавяне на серотонин (SSRI), трицикличните антидепресанти, spironolactone и cimetidine, са сред медикаментите, който най-често са свързвани с развитието на еректилна дисфункция (ED), показаха резултатите от проучване, публикувани в British Journal of Urology International (1).

Над една трета от мъжете >60 години имат различна степен на ED. Редица хронични заболявания (диабет; повишено артериално налягане; увеличен холестерол) както и тютюнопушенето повишават риска за ED.

Авторите от Kaiser Permanente Los Angeles Medical Center са провели анкетно проучване сред 37 712 мъже на възраст 45-69 години, които са получавали терапия за различни хронични заболявания.

От анкетираните, 21 586 (57%) са приемали повече от три медикамента през годината, предшествала изследването. Резултатите показват, че 10 717 (29%) от отговорилите са имали умерена или тежка степен на ED.

Независимо от възрастта, по-големият брой лекарства са били рисков фактор за заболяването, като при 0-2, 3-5, 6-9 и >10 медикаменти, честотата на ED е била съответно 15.9%, 19.7%, 25.5% и 30.9% (р<0.001). (ИТ)

Използван източник:

1. Londono D., Slezak J., Quinn V. et al. Population-based study of erectile dysfunction and polypharmacy BJUI DOI: 10.1111/j.1464-410X.2011.10761.x http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1464-410X.2011.10761.x/abstract