Клиничното „правило на седмиците” предсказва риска за менингит при Лаймска болест01/12/2012

При пациентите, класифицирани като нискорискови според правилото на седмиците (“rule of 7’s”), вероятността за възникване на менингит при Лаймска болест е ниска, и те могат да бъдат лекувани в амбулаторни условия, докато се получат резултатите от серологичните изследвания, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Pediatrics (1).

Според правилото на седмиците, използвано за предсказване на риска за развитие на менингит при Лаймска болест, вероятността за развитие на това усложнение е ниска, когато са изпълнени и трите критерия: <7 дни главоболие; <70% мононуклеарни клетки в цереброспиналната течност (cerebrospinal fluid - CSF), липса на пареза на 7-и черепно-мозъчен нерв (ЧМН) или на други ЧМН.

Целта на настоящето ретроспективно мултицентърно изследване е да оцени ролята на това правило в кохорта от деца с плеоцитоза в цереброспиналната течност (CSF). Участниците са посетили спешните отделения в райони в САЩ, ендемични за Лаймска болест, при които са проведени изследвания на клетъчния състав на CSF, както и серология за Лаймска болест.

Lyme-менингитът е дефиниран според критериите на Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC) на САЩ - положителен резултат от серологичното изследване за борелиоза или наличие на erythema migrans (EM). Правилото на седмиците е приложено както при децата с ЕМ, така и при тези без наличието на този симптом.

Идентифицирани са 423 случая с менингит, от които 28% (117 души) с потвърден Lyme менингит, 72% (306) с асептичен менингит и 0% с бактериален менингит.

От 130 пациенти с ЕМ, при които рискът е определен с правилото на 7-те като нисък, пет са имали Лайм-менингит (чувствителност 96% - 112 от 117; специфичност 41% - 125 oт 302). От 390 без EM, 3 от 127 нискорискови пациенти са имали Lyme менингит (2%).

Тези резултати показват, че клиничното правило на 7-те може успешно да бъде прилагано за определяне на вероятността от менингит, причинен от инфекция с Borrelia. (ЗВ)

Използван източник:

1. Cohn А., Тhompson A., Shah S. et al. Validation of a clinical prediction rule to distinguish Lyme meningitis from aseptic meningitis. Pediatrics 2012 (1):е46-53 http://pediatrics.aappublications.org