Карцином на панкреаса


md 01/12/2012

В тази обзорна статия се разглеждат проблемите с диагнозата, лечението и прогнозата на дукталния аденокарцином на панкреаса, който има комплексна (мултифакторна) етиология, но тютюнопушенето и фамилната анамнеза играят водеща роля (1). Панкреасният дуктален аденокарцином (PDAC, ПДАК) е едно от най-инвазивните и трудни за лечение злокачествени заболявания, което определя неговата лоша прогноза – едва 3.5% от […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.