Инсулин degludec е свързан с по-ниска честота на нощна хипогликемия01/12/2012

Инсулин degludec (Treciba) - нов инсулинов препарат с ултра-продължително действие на датската фирма Novo Nordisk, е свързан с по-ниска честота на нощна хипогликемия, в сравнение с insulin glargine, показаха резултати от две фаза 3 клинични изпитвания, публикувани в списание Lancet (1, 2).

“Хипогликемията е значим проблем при болни с диабет, което често е свързано с недостатъчно или субоптимално лечение. От особено значение са нощните епизоди на хипогликемия, тъй като те се развиват по време на сън, когато пациентите не могат да предприемат адекватни мерки за преодоляването им,” заяви проф. Alan Garber от Baylor College of Medicine в Хюстън, Тексас и водещ автор на едно от изследванията.

Двете клинични проучвания включват общо 1635 пациенти с диабет тип 1 или 2, и сравняват базално-болусен режим, в който insulin degludec или insulin glargine като базални инсулини. Дозите на инсулиновите препарати са коригирани периодично с цел постигане на таргетните стойности на кръвната глюкоза на гладно.

При болни с диабет тип 2 честотата на общите епизоди на хипогликемия са били сигнификантно по-ниски в групата с degludec, в сравнение с glargine (11.1 срещу 13.6 епизода на пациент-година). При пациентите с диабет тип 1 честотата на това усложнение е била сходна между двете групи.

По отношение на епизодите на нощна хипогликемия е отчетена с 25% по-ниска честота при болните и с двата типа диабет, лекувани с degludec, в сравнение с получавалите glargine (4.4 срещу 5.9 епизода на пациент-година и 1.4 срещу 1.8 епизода на пациент-година съответно).

Инсулин degludec е ново поколение неутрален, разтворим инсулин с ултра-дълго и постоянно действие (плазмен полуживот >24 часа). При подкожно инжектиране той образува мултихексамери и разтворими депа, откъдето се освобождава бавно в кръвообращението. Това води до минимални вариации в стойностите на кръвната глюкоза (стабилен фармакокидинамичен профил) и нисък риск за хипогликемични епизоди.

Degludec ще се прилага като базален инсулин при диабет и ще може да се аплицира по-рядко от веднъж дневно (гъвкав режим на доставка).

Медикаментът е изследван подробно в клиничната програма BEGIN при над 7000 пациенти за ефекти върху контрола на кръвната глюкоза, епизоди на хипогликемия и възможности за гъвкаво приложение във времето с оглед на постигане на ефективен индивидуален гликемичен контрол.

Treciba очаква одобрението на Европейската комисия (ЕК), за да дебютира на фармацевтичния пазар. Очаква се това да стане още през следващите няколко месеца в някои от страните на ЕС. (ИТ)

За допълнителна информация:

Инсулиновият аналог с ултра-дълго действие degludec се очаква в Европа през 2013. Доктор D 2012, бр. 3, есен www.spisaniemd.bg

Използвани източници:

1. Garber A., King A., Del Prato S. et al. The BEGIN Basal-Bolus Type 2 Trial: Insulin degludec, an ultra-long-acting basal insulin, versus insulin glargine for basal-bolus therapy in type 2 diabetes: a 52-week, phase 3, randomised, parallel-group, multinational, treat-to-target trial. Lancet 2012; 379: 1498-1507 www.thelancet.com

2. Heller S., Buse J., Fisher M. et al. The BEGIN Basal-Bolus Type 1 Trial: Insulin degludec, an ultra-long-acting basal insulin, versus insulin glargine in basal-bolus therapy with mealtime insulin aspart in type 1 diabetes: a 52-week, phase 3, randomised, open-label, parallel-group, multinational, treat-to-target trial. Lancet 2012; 379: 1489-1497