Европейската комисия одобри аpixaban за неклапно ПМ и rivaroxaban за БЕ/ДВТ01/12/2012

Двата антикогуланта - аpixaban (Eliquis, Bristol-Myers Squibb/Pfizer) и rivaroxaban (Xarelto, Bayer), получиха през ноември одобрение от Европейската комисия да се прилагат за две нови и различни индикации (1, 2).

- Apixaban бе одобрен да се използва за превенция на инсулт и системна емболия при пациенти с неклапно предсърдно мъждене (НКПМ).

- Rivaroxaban, който бе одобрен да се прилага за превенция на НКПМ още през миналата година, сега получи право за включване на нова индикация - лечение на белодробна емболия (БE) и превенция на рекурентна дълбока венозна тромбоза (ДВТ) при възрастни пациенти с БЕ.

Одобрението на apixaban е базирано на резултатите от проучванията ARISTOTLE и AVERROES.

Rivaroxaban се превърна в първия нов антикоагулант, одобрен за приложение при DVT/PE в Европа (и в САЩ преди това), като решението за това е базирано на резултатите от серията от клинични проучвания EINSTEIN.

Използвани източници:

1. Bristol-Myers Squibb. Eliquis (apixaban) approved in Europe for prevention of stroke and systemic embolism in patients with nonvalvular atrial fibrillation (press release). November 20, 2012 http://news.bms.com/press-release/financial-news/eliquisapixaban-approved-europe-prevention-stroke-and-systemic-embolism&t=634890181706594412

2. Bayer. Bayer’s Xarelto (rivaroxaban) approved for the treatment of pulmonary embolism (PE) and the prevention of recurrent deep vein thrombosis (DVT) and PE in the EU (press release). November 20, 2012 www.pharmanews.eu/bayer/1172-bayers-xareltor-rivaroxaban-approved-for-the-treatment-of-pulmonary-embolism-pe-and-the-prevention-of-recurrent-deep-vein-thrombosis-dvt-and-pe