Eltrombopag бе одобрен от FDA за лечение на тромбоцитопения при хроничен хепатит С01/12/2012

Eltrombopag (Promacta на GSK и Ligand Pharma-ceuticals) получи разрешение от Американската агенция за храните и лекарствените средства (FDA) да се прилага за допълнително показание - при пациенти с хепатит С и нисък тромбоцитен брой, което да им позволи да бъдат лекувани със стандартната интерферон-базирана терапия на чернодробното заболяване (1).

Медикаментът има вече разрешение в над 90 страни (в ЕС с търговското име Revolade) да се използва при хронична имунна (идиопатична) тромбоцитопенична пурпура (ИТП), рефрактерна на другите видове терапии (кортикостероиди, имуноглобулини) при възрастни пациенти, претърпели спленектомия.

С новата си индикация, еltrombopag се превърна в първото подкрепящо лечение на пациенти с хроничен хепатит С, които не са подходящи за интерферон-базирана терапия поради нисък тромбоцитен брой.

Решението на FDA е базирано на резултатите от две фаза 3 клинични проучвания - ENABLE 1 и 2 (Eltrombopag to INitiate and Maintain Interferon Antiviral Treatment to Benefit Subjects with Hepatitis C related Liver DiseasE), обхванали над 1500 пациенти.

Използван източник:

1. FDA approves new indication for PROMACTA® (eltrombopag) (press release). November 19, 2012 www.gsk.com/media/press-releases/2012/FDA-approves-new-indication-for-PROMACTA-eltrombopag.html