Дългосрочните резултати са в полза на хирургията при многоклонова коронарна болест


md 01/12/2012

При пациентите с многоклонова коронарна артериална болест преживяемостта в дългосрочен план е по-голяма след коронарна хирургия (CABG) в сравнение с перкутанните интервенции (PCI), показаха резултатите от проучването ASCERT*, съобщени на годишната среща на Американското дружество по торакална хирургия (1) и публикувани по-късно в списание New England Journal of Medicine (2). ASCERT включва болни с дву- […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.