Cangrelor поддържа инхибицията на тромбоцитите преди аортокоронарен байпас


md 01/12/2012

Cangrelor спомага за поддържане на нивото на тромбоцитна инхибиция при пациентите, които прекъсват приема на тиенопиридини преди провеждане на аорто-коронарен байпас (АКБ), показаха резултатите от проучването BRIDGE*, публикувани в списание Journal of American Medical Association (1). Проучването обхваща 210 участници, които очакват провеждането на АКБ операция и са приемали двойна антиагрегантна терапия с тиенопиридини след […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.