$9.1 милиарда за лечение на рак на простата към 202101/12/2012

Пазарът на медикаменти за лечение на рак на простатата от $4.1 милиарда през 2011 ще се увеличи повече от два пъти и ще достигне $9.1 милиарда към 2021, според прогноза на консултантската компания Decision Resources (www.decisionresources.com).

Основен фактор за растежа ще са продажбите на най-големите фармацевтични пазари (САЩ, ЕС и Япония) на нови медикаменти за лечение на заболяването, като Zytiga (abiraterone acetate) на Johnson & Johnson/Janssen Cilag и Xtandi (enzalutamide) на Medivation/Astellas Pharma.

След регистрирането в Европа и САЩ през 2011, Zytiga се превърна в средство на избор в лечението на метастазирал, резистентен на кастрация карцином на простатата (mCRPC), след предходна терапия с docetaxel. Очаква се през 2015 годишните продажбите на медикамента да достигнат $1.8 милиарда.

Xtandi, който е блокер на андрогенните рецептори, ще се конкурира със Zytiga на пазара на медикаментите за лечение на mCRPC. Очаква се продажбите му да започнат през 2016, като предвижданията са към 2021 те да достигнат $2.2 милиарда годишно.

През 2013 се очаква на фармацевтичния пазар да се появи и Alpharadin (радий-233) на Algeta/Bayer, който ще е индициран за симптоматично лечение на mCRPC.

В резултат на подобрената профилактика и диагностика, през следващите 20 години се очаква честотата на метастазирал рак на простатата да намалее с 25%, въпреки застаряването на населението в развитите страни. Успоредно с навлизането в клиничната практика на новите медикаменти, ще се подобри и общата преживяемост при заболяването. (ИТ)