124 милиарда евро за лечение на злокачествени заболявания в Европа01/12/2012

Годишните разходи за лечение на злокачествени заболявания в Европа надхвърлят 124 милиарда евро, показаха резултати от първия подобен анализ, представен на годишния конгрес на European Society for Medical Oncology във Виена (1).

Най-много средства за терапия на злокачествени заболявания се отделят в Германия (165 евро годишно на човек), а най-малко - в Литва (32 евро годишно на човек). Като цяло, за тази група заболявания, най-високи са разходите в Западна и Централна Европа, а най-ниски - в страните, присъединени към Европейския съюз след 2004.

Най-много средства в ЕС се отделят за лечение на рак на гърдата (6 милиарда евро годишно), но най-големите здравни и икономически разходи са свързани с лечението на рака на белите дробове - общо 19 милиарда.

По данни от on-line допитване при 105 581 възрастни във Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания, близки или роднини, които се грижат за онкологично болни имат влошено физическо и психическо здраве, както и повече дни отсъствие от работа, в сравнение с общата популация. В същата група два пъти по-често се диагностицират депресия, неспокойство, главоболие, безсъние и гастро-интестинални нарушения. (ИТ)

Използван източник:

1. ESMO 2012 Press Release: The true costs of cancer in Europe revealed www.esmo.org